Strona główna > oferta

Zakres usług:

 • Wycena wartości rynkowej pojazdów
 • Ustalenie wartości maszyn i urządzeń
 • Kosztorysy napraw pojazdów, maszyn i urządzeń
 • Oceny stanu technicznego pojazdów nieuszkodzonych i uszkodzonych
 • Oceny stanu technicznego pojazdów po naprawie i weryfikacja poprawności przeprowadzonych napraw -
  w tym blacharskich i lakierniczych
 • Opinie dotyczące numerów identyfikacyjnych pojazdów na potrzeby wydziałów komunikacyjnych
 • Ustalenie wartości pojazdu w stanie uszkodzonym w oparciu o autoonline.pl
 • Określenie rynkowego ubytku wartości pojazdu w następstwie szkody
 • Analiza przyczyn i charakteru uszkodzeń mających związek z eksploatacją pojazdu
 • Likwidacja szkód komunikacyjnych / majątkowych
 • Wykonywanie oględzin przedmiotu szkody wraz ze sporządzeniem dokumentacji fotograficznej i oceny technicznej,
  protokołu szkody
 • Ustalanie okoliczności powstania szkody
 • Weryfikacja materiałów szkody pod kątem możliwości zaistnienia zdarzenia w deklarowanych okolicznościach
 • Wyliczenie rzeczywistej wysokości szkód komunikacyjnych
 • Ustalenie wysokości szkody całkowitej dla celów ubezpieczeniowych
 • Profesjonalna dokumentacja uszkodzeń zaistniałych w pojazdach połączona z analizą przyczyn ich powstania
 • Pomoc w sprawach spornych związanych z zaniżaniem wypłacanych odszkodowań lub odmową ich wypłaty przez firmy ubezpieczeniowe
 • Pomoc w rozwiązywaniu wszelkich problemów prawnych związanych z faktem sprzedaży konsumenckiej
 • Rozwiązania w zakresie dochodzenia praw z tytułu problematyki konsumenckiej w stosunku do serwisów dokonujących napraw pojazdów (niezależnie od tego czy są to ASO czy inne niezależne warsztaty)


Opinie, wyceny oraz wyliczenia są sporządzane z wykorzystaniem specjalistycznych programów:

 • Info-Ekspert
 • Eurotax
 • Audatex